Kullanıcı Sözleşmesi
Zuhumi sitesinin kullanıcı sözleşmesini inceleyin, kullanıcıların haklarının neler olduğunu öğrenin. zuhumi.com kullanıcı sözleşmesi anlaşılır biçimde düzenlenmiş olup, kullanıcıların kolay anlamalarını sağlamıştır. Kullanıcıların sözleşme maddelerini incelemeleri menfaatleri adına önemli olduğunu bildiririz.
Kullanıcı Sözleşmesi
 
 
 
 
1 Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesinin zuhumi.com Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. 
 
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen zuhumi.com sitesini kullanmayınız. 
 
zuhumi.com, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. 
 
MADDE 1 TARAFLAR: 
 
a) zuhumi.com yönetimi 
 
b) Kullanıcı 
 
MADDE 2 TANIMLAMALAR: 
 
İşbu sözleşme metni içerisinde; 
 
a) zuhumi.com Yönetimi 
 
b) zuhumi.com internet sitesini, 
 
c) Kullanıcı Herhangi bir sebeple Web Sitesini kullanan kişileri, 
 
d) Üye Web Sitesinde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcıyı, 
 
e) Tüketici Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcıyı, 
 
f) Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Hizmet Talebi ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, Hizmet Veren terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı sağlık ve eğitim kurumlarını da içerecektir.), 
 
g) Meslek Profili Bir Hizmet Verenin Web Sitesi üzerinde Tüketici ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi ne Teklif vermek için Meslek Profilleri oluştururlar.) 
 
ğ) Hizmet Talebi Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini, 
 
h) Teklif Bir Hizmet Veren'in, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini, 
 
ı) Anlaşmaya Varılmış İş Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini, 
 
i) Sözleşme İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder. 
 
MADDE 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU: 
 
Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcının Web Sitesini kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. zuhumi.com yönetimi işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına zuhumi.com yönetimi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. 
 
MADDE 4 TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 
zuhumi.com un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  zuhumi.com yönetimi, Hizmet Veren ve Tüketici ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesinde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesinin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı zuhumi.com yönetiminden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,
 
2 Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. zuhumi.com yönetimi, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı ya aynen rücu hakkına sahiptir. zuhumi.com yönetimi Kullanıcıyı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile zuhumi.com yönetimi Üyeyi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesini kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcının tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir. 
 
TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Hizmet Talebi Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir. Tüketici, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir. zuhumi.com yönetimi, Tüketicinin Hizmet Talebini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Hizmet Talebinin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi 
 
(a) yanıltıcı olmayacak; 
 
(b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; 
 
(c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; 
 
(d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; 
 
(e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve 
 
(f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. zuhumi.com yönetimi, Hizmet Talebi ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Tüketicinin bölgesinde, Tüketicinin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. zuhumi.com yönetimi tüketici ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketicinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir. zuhumi.com yönetimi hizmetin verilmesi sırasında Hizmet Verenin isteği doğrultusunda Hizmet Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde zuhumi.com yönetiminin Hizmet Veren ile ortaklığını ifade etmez. Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Hizmet Verenin Teklifini kabul ettiğinde, Hizmet Veren e verilen hizmetler için Teklifte belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; zuhumi.com dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart zuhumi.com yönetimine, Hizmet Veren ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir. Garanti veya Onay Verilmemesi zuhumi.com yönetimi, herhangi bir Hizmet Veren'in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. zuhumi.com yönetimi, Hizmet Veren in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.
 
3 HİZMET VEREN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Meslek Profili Oluşturma Kullanıcı Meslek Profili oluşturarak Hizmet Veren olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma, vergi levhası, yetki belgesi, gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Verene aittir. zuhumi.com yönetimi, Hizmet Veren in Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Teklif Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebinde belirtilen hizmeti Teklifte belirtilen fiyat üzerinden yapmayı kabul edecektir. Kazanan Teklif, Tüketici tarafından kabul edilen Tekliftir. Teklif sunumu, Teklifte belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Tüketici ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmete ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Tüketici ile birlikte ve Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesinde bildirilmeden hizmet yapıldığı zuhumi.com yönetimi tarafından tespit edilirse zuhumi.com yönetimi tarafından sözleşmenin haklı sebeple feshi sebebi doğmuş kabul edilir ve yapılan tadilatın 3 katı kadar cezai şart Hizmet Veren tarafından zuhumi.com yönetimine ödenir. Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; zuhumi.com yönetimini dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart zuhumi.com yönetimine, Hizmet Veren ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir. Hizmet Veren Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren zuhumi.com yönetimine isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet Veren'in Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. zuhumi.com Hizmet Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple zuhumi.com yönetiminin gizliliği ihlal ettiği söylenemez. Verilen Teklifler ihale bittikten sonra ........................1 hafta süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bu süre Tüketicinin herhangi bir Teklifi seçmesinden bağımsızdır. zuhumi.com yönetiminin Sözleşme konusu olan bu hizmetleri Hizmet Veren e sunma yükümlülüğü yoktur. Bu hizmetin verilmesi Hizmet Veren in geçmiş hizmetlerin bedeli olan miktarı ödemiş olması şartına bağlıdır. Hizmet   tüm sorumluluğu Hizmet Verenindir ve zuhumi.com yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Hizmet Veren, Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.
 
4 İş iptali, Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi dışında yapılamaz. İş iptali halinde, zuhumi.com yönetimi herhangi bir Hizmet Veren e Komisyon iadesi yapmakla yükümlü değildir, fakat kendi inisiyatifiyle yapabilir. Tüketici kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşmenin ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Kullanıcı Teklif tutarının 3 katı kadar cezai şartı zuhumi.com yönetimine ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder. Hizmet Veren ile İlişki Web Sitesi sadece Hizmet Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla kurmuştur. Hizmet Veren, zuhumi.com yönetiminin bu bölüm uyarınca Hizmet Veren adına Teklif sunması veya sunmaması ile ilgili olarak sahip olabileceği zuhumi.com yönetimindeki aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder. 
 
zuhumi.com yönetimi ile Hizmet Veren arasında 
 
(a) istihdam, 
 
(b) yarı zamanlı istihdam, 
 
(c) danışmanlık, 
 
(d) yüklenicilik, 
 
(e) ortak girişim veya 
 
(f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. 
 
TÜM KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur. Taahhüt Verilmemesi Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, 
 
(a) zuhumi.com yönetimi Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve 
 
(b) Web Sitesi ve içeriği, olduğu gibi ve kullanılabilir olduğu sürece koşulları çerçevesinde verilmektedir. zuhumi.com yönetimi Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Sorumluluk Sınırlamaları Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, zuhumi.com yönetimi, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. zuhumi.com yönetimi, Web Sitesinin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir. zuhumi.com yönetimi, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. zuhumi.com yönetimi başka birisinin Web Sitesinin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren in verdiği hizmetlerden veya bir Tüketicinin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.
 
5 Telif Hakkı Politikası Web Sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. zuhumi.com yönetimi, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ( Materyaller ) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı zuhumi.com yönetimine aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. zuhumi.com a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları zuhumi.com yönetimine aittir. zuhumi.com yönetimi, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. zuhumi.com yönetimi (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi zuhumi.com un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. zuhumi.com yönetimi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. zuhumi.com yönetimi, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesinden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan; Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; Önemsiz posta, zincir mektup veya istenmeyen toplu posta veya spamming iletimi içeren; Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
 
6 Web Sitesi nde Değişiklikler 
 
zuhumi.com yönetimi, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi Web Sitesinin bütünlüğünü korumak amacıyla, zuhumi.com yönetimi dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesine erişmelerini engelleyebilir. 
 
MADDE 5 MALİ HÜKÜMLER: 
 
zuhumi.com Hizmet ve Ürünlerinin Komisyon ve Fiyatları Hizmet Veren in Teklifi Tüketici tarafından kabul edildiğinde (ve dolayısıyla Hizmet Talebi Anlaşmaya Varılmış İşe dönüştüğünde) Hizmet Veren, zuhumi.com yönetimi tarafından belirlenen miktarda bir Komisyon Ödeyecektir. Hizmet Veren, Teklifini tamamlamadan önce bu Komisyonu görecek ve onaylayacaktır. Bunun yanı sıra Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden aldığı diğer hizmet ve ürünler için de belirtilen fiyatları ödeyecektir. zuhumi.com yönetimi Komisyon ve fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Komisyon Ödenme Zamanı Komisyonun ödemesi, Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği ve iş kazanıldığı an tahakkuk edecek ve fatura karşılığı tahsil edilebilir hale gelecektir. Hizmet Veren, Hizmet Veren in Web Sitesinde oluşturduğu mükerrer hesapların bakiyelerini birleştirme ve bunları Hizmet Verenin Kredi Kartına fatura etme yetkisini zuhumi.com yönetimine vermektedir. zuhumi.com yönetimine yapılan ödemelerin iadesi yoktur. Ancak, Anlaşmaya Varılmış İş in yapılmaması veya yapılmadan önce iptal edilmesi halinde zuhumi.com yönetimi kendi inisiyatifiyle Hizmet Verenin Komisyonunu iade edebilir veya gelecekte tahakkuk edecek komisyonlara karşılık avans olarak tutabilir. Bu konuda tüm inisiyatif zuhumi.com yönetimine ait olup Tüketici ve Hizmet Veren iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Komisyon İadesinde Usul Kural olarak komisyon iadesi yoktur. Ancak zuhumi.com yönetiminin inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura zuhumi.com yönetimi tarafından kesilecektir. zuhumi.com yönetiminin inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılacak olursa Hizmet Verenin tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Komisyonun iade zamanı ve şekli tamamen zuhumi.com yönetiminin inisiyatifindedir. Hizmet Veren in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde zuhumi.com yönetiminin Sözleşmeyi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır. 
 
MADDE 6 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 
 
Taraflar, işbu Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
 
7 Taraflar bu Sözleşme den doğabilecek uyuşmazlıklarda zuhumi.com in ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 
 
MADDE 7 GİZLİLİK: 
 
Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşmeyi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır. 
 
MADDE 8 SÖZLEŞMENİN FESHİ: 
 
Bu Sözleşme, zuhumi.com yönetimi tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından zuhumi.com yönetimine bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Hizmet Verenin hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır. zuhumi.com yönetimi, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve/veya bu Sözleşmeyi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir. Bu halde Hizmet Veren her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez. 
 
MADDE 9 TEBLİGAT ADRESİ: 
 
Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın zuhumi.com yönetimi tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
MADDE 10 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 
 
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve zuhumi.com yönetimi tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. 
 
MADDE 11 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: 
 
Taraflar dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.